• منفی‌ترین فروردین تاریخ بورس

    منفی‌ترین فروردین تاریخ بورس

     پرونده بورس تهران در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بسته شد و نماگر اصلی این بازار با ثبت افت ۷/ ۶درصدی، منفی‌ترین فروردین تاریخ بازار سهام را رقم زد.