آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی

آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

 • حجت الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی حضور دارد
 • حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در حال سخنرانی در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی است
 • مهدی زنگنه دبیر نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی در حال سخنرانی در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی است
 • محمد حسین پویانفر مداح اهل بیت (ع) در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی حضور دارد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی حضور دارد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • حجت الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی در حال سخنرانی در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی است
 • محمد حسین پویانفر مداح اهل بیت (ع) در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی حضور دارد
 • میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) درحال سخنرانی در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی است
 • محمدرضا طاهری مداح اهل بیت (ع) در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی حضور دارد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • سعید حدادیان مداح اهل بیت (ع) درحال سخنرانی در مراسم آیین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی است
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد
 • آئین اختتامیه نخستین کنگره ملی نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی بعدازظهر امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های برج میلاد و با معرفی برگزیدگان برگزار شد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 1
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • سیدمحمدمهدی IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
  0 0
  بسم رب شهدا والصدیقین ۱_نوحه و مداحی را زمانی با ارزش می دانیم که علاوه بر تبیین واقعه عاشورا به تبیین ۱۴ معصوم و پیروان اسلام و شهادت و رشادت شیعه در راستای قیام امام حسین علیه السلام بپردازد و نتیجه اش همان باشد که حضرت ابا عبدالله الحسین فرمود برای زنده کردن اسلام جدم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یعنی اسلام ناب محمدی. ۲_شب عاشورا در حرم حضرت معصومه بودم یک راست رفتم بعد از سلام خدمت بی بی حضرت معصومه بر سر مزار شهید استاد مطهری و علمای اعلام که اگر وجود و نفس گرمشان نبود به پیروی از حضرت زینب کبری و امام سجاد علیه السلام هیچگاه هدف واقعه عاشورا حسینی به نسل ما نمی رسید زیرا مردم حیرت زده بودند و فارغ از علمای شیعه که نسلشان به نواب عام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در شهادت امام حسین هیچ نداشتیم که ارائه دهیم . ۳_ خبر پاسداشت نوحه مداح اهل بیت زیبا است زیرا خودشان را خرج مجلس هیئت نمودند، و تجلیل از هنر خلاق حاج آقای طاهری در این عرصه معاصر زیبا تر شد. ۴_ فقط جهت روشنگری می گم چون مراسمی دیدم در گذشته‌ای نه چندان دور ده -بیست سال پیش به اسم اهل بیت برگزار شد (توسط شخصی که عکسش در دکوراسیون صحنه مراسم امروز بود اسم نمی برم در جشنواره هنگام اهدایی جوایز_ذاکر_) ،در آن جلسه که در گذشته نه چندان دور برگزار می شد توسط این شخص جز وهن اهل بیت هیچ نبود و گفته نمی شد تا جایی این شخص در کارش پیش رفت که مراجع تقلید فتوای ارتداد برایش صادر کردند و به برکت فقه اسلامی ایشان از این اراجیف دست کشید توبه کرد و به مداحی ادامه داد که در آخر ،تقدیر عمرش زیاد نپایید و در جوانی بد وارث از دنیا رفت و در قبرستان مسلمان به خاک سپرده شد. ۵_نقل قول است از احوالات رسول ترک که به بد مستی معروف بوده است در انظار عمومی در قبل از انقلاب ولی، دهه عاشورا که می شده است دلش برای مجلس روضه امام حسین پر می کشیده و میل به رفتن می کرده است ولی مگر می توان انسان دائم الخمر کجا و مجلس روضه کجا آن هم مجالس مذهبی که برگذارکنندگانش آبرودار بودند و دیده شدن رسول ترک در آنجا باعث سرشکستگی صاحبخانه بوده است، نقل قول است بعدها از رسول ترک که من می خواستم بروم به مجلس روضه ابا عبدالله الحسین در آن گذشته بدم فقط قبل مجلس به رسم ادب دهانم را آب می کشیدم و می شستم و می رفتم و باقی قضایا و ماجرا .

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس